Τοποθεσία

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις στα εκπαιδευτήρια "Ελληνογερμανική Αγωγής", στην Παλλήνη Αττικής.

Δημητρίου Παναγέα
Παλλήνη, Αττική
Τ.Κ. 15351
Αθήνα